Oldtimers FAQ

Wettelijke beperkingen voor oldtimers

Voor oldtimers die jaarlijks naar de technische keuring gaan (gewone nummerplaat) zijn er geen beperkingen. Indien het voertuig echter is ingeschreven als oldtimer (O-nummerplaat), dan zijn er enkele wettelijke beperkingen van toepassing.

Sinds 01/07/2013 is het nieuwe oldtimerstatuut in voege, volgens de publicatie in het Belgisch Staatsblad dd 26/06/2013.Dit nieuwe oldtimerstatuut geldt voor voertuigen die staan ingeschreven met een O-plaat, niet voor klassieke voertuigen van 25 jaar en ouder met een gewoon kenteken. Voor hen blijft alles bij het oude.

Vroeger bleef het gebruik van een oldtimer met O-platen verplicht beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en -ondergang, in het kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie, of om zich naar de behoorlijk toegelaten manifestatie te begeven.
Onder het nieuwe statuut mogen oldtimers dag en nacht rijden. Dit dient niet langer binnen de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn. Dit zijn heldere regels die amper ruimte laten voor interpretaties. Daarmee is het dus eindelijk gedaan met die soms complexe politiecontroles. Toch zijn er enkele duidelijk gedefinieerde beperkingen. Nog steeds blijven

oldtimers uitgesloten van bepaalde toepassingen:

• commercieel en professioneel gebruik;
• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
• gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Om alle misverstanden te vermijden, werden extra definities toegevoegd aan het KB 15.03.1968 :

• commercieel gebruik verwijst naar elk gebruik dat mikt op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
• professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
• woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
• woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.

Het begrip ‘gelijkgesteld gratis vervoer’ refereert naar de bedrijfswereld, waar chauffeurs in dienst het personeel naar een bepaalde werkplek of werf brengen. Dit handelt dus niet over mensen die gratis passagiers meenemen in hun oldtimer.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Kort samengevat kunnen oldtimers dus dag en nacht rijden, behalve als ze worden gebruikt voor commerciële, professionele doeleinden of tijdens het woon-werk of woon-schoolverkeer.

Voor meer info kun je terecht bij de BFOV : 0495/38.98.12 – [email protected]

Bron: www.bfov.be